Verkenning van Identiteit en non-Identiteit en de daarbij betrokken context velden, via media als tekenen, schilderen, installatie, foto/video, performance, etc...

U.M. 2

2009

Performance in de kathedraal te Ieper concept en acting: Renée Iseau & Stefaan Loncke Orgel: Ludo Geloen Tekst: Renée Iseau

faces1

2008

Experimental movie, exploring the tensions the reel within constructions. Concept: Stefaan Loncke Video & audio: Geert Wachtelaer Performance & story: Frederique Gaillot, Stefaan Loncke

Dei Gloria Intacta

2011

Achter het netwerk van Culturele banden en wetten ligt een stille wachter. De Cultuur kan de natuurlijke stroming van het Licht verhullen in woorden, maar kan het niet wissen. Voor een project van Ko de Jong voor Stichting IK

ce(n)suur1

2008

Ce[n]suur Concept : Stefaan Loncke ; Film : Geert Wachtelaer ; dans : Nicoletta Branchini, Stefaan Loncke ; sound : Clive Scrutiny, Karen Malfliet, David Junyen Prat    

Imitatio

2006

Imitatio

s[I]ght2

2006

Documentatiefoto van de performance in Brazilie, Pernambuco. Performer: Rodrigo Kouji Kaneyasu Maranhão

&_7

2007

z.c.

salus per naturam

2013

Deel van een reeks installaties. Het werk “salus per naturam” bestaat uit een aantal interventies op bomen met touw en stenen. Het touw dat bindt en verbindt, inperkt en bruggen slaat. De steen als een kristallisatie van de Tijd zelf. De interventies willen "vensters"zijn  vanuit het geconstrueerde domein van de  Cultuur, die een notie van een blik werpen op het ongevatte domein van de Natuur. Het hart van deze installaties is een performance in een kapel, centraal op de route (zie groep "Salus per naturam"). 

an artist is a virus

2007

De Cultuur als leefbare cel en grensmaker in het domein van de Natuur. Wat is de werking van creativiteit  in een Cultureel gegeven? De angstwerking van inspiratie. Samenwerking met Nana (Ivana Quiternos) Concept: Stefaan Loncke. Project: Irina Logvinova

a traves de las differencias

2008

Verschillen maken duiding mogelijk. Toespitsing op verschillen creëert verder uiteenvallende verschillen en ontkracht het gegeven van de duiding. Duiding werkt verhullend. Het Culturele gegeven is echter afhankelijk van de duiding. Cultuur verhult en loopt vast in zijn zoektocht naar realiteit in zijn verhulling. Performancestills. In deze samenwerking met kunstenares Ana Marañon koos ik voor het onthullen en verhullen van het lichaam. Het verhullen gebeurt met een doorzichtige folie... een kwetsbaar vlies, waardoor de verhulling nog kwetsbaarder wordt dan de onthulling. Het hoofdelement van dit project was niet visueel maar auditief. M'n hartslag en ademhaling zijn op de installatie versterkt te horen.

black noise.white noise axis

2008

De norm is een afbakenende grens… maar wat wordt er buitengesloten? En hoe verhoudt zich wat binnen de norm ligt tot wat ze buiten sluit?  Verdere uitleg: zie info pagina "ce(n)suur & FACES" Project met steun van de Vlaamse Overheid

D 6

2007

z.c.

Defining Sin - object 5b Front

2006

Aanmaning tot een leven zonder zonde. Het woord 'roken' verving ik door het woord 'genot'. Object voor het Museum of Temporary Art, Tübingen, Duitsland

Sign 1 (foto1)

2007

De toeschouwer ziet het zichtbare gedeelte van dit ding als een reflectie van zichzelf. Het onzichtbare, wat onder de waterspiegel ligt, blijft ongekend, onbenoemd, overgelaten aan de fantasie. De perceptie van het ding gaat door de eigen subjectiviteit, terwijl het Ding zelf ten hoogste door veronderstellingen/fantasie kan worden benaderd. Werkelijkheid is hier hoe dan ook buitengesloten.

Limited Edition 4.1

2006

Verbod als plaatsbepaling. Plaatsbepaling als identiteitsduiding.

& 3

2007

& 3

the ill child - nr one

2005

Dit is een still uit de videoinstallatie 'the ill child'.

& 4

2007

zc

the ill child - nr four

2005

Dit is een still uit de videoinstallatie 'the ill child'.